7.Komisyon

Uzaktan Algılama Verilerinin İşlenmesi, Modellenmesi ve Analizi

Görevleri

·         Nesne ve yüzeylerin ile bunların fiziksel ve kimyasal özellikleri ve değişkenliklerinin spektral, radyometrik ve zamansal özellikleri arasındaki ilişkiler,

·         Görüntü sınıflandırma ve analiz yöntemleri,

·         Öznitelik bilgilerinin elde edilmesi için çok sayıda spektral aralıklı, çok algılayıcılı, mikrodalga ve çok zamanlı görüntü verilerin özelliklerinin analizi,

·         Uzaktan algılanan verilerin analizi ve bilgisayar destekli yorumlama yöntemleri,

·         Laboratuvar ve yerinde test yöntemleri kullanarak veri ve bilginin kontrolü,

·         Radyometrik düzeltme için atmosferik modellemenin geliştirilmesi,

·         Çok kaynaklı veri birleştirilmesi ve entegrasyon teknikleri,

·         Uydu verilerinden elde edilmiş parametrelerinin modellenmesi,

·         Küresel modelleme, izleme ve sürdürülebilir kalkınma için küresel veri tabanı ve değişim göstergelerinin belirlenmesi,

·         Uzaktan algılama ve CBS yöntemlerinin entegrasyonu,

·         Aerosol ve partikül tespit ve teşhisi.