6. Komisyon

Eğitim ve Uzaktan Erişim

Görevleri

·         Temel, gelişmiş ve profesyonel seviyelerde, eğitim ve öğretimin desteklenmesi, ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi,

·         Bölgesel ihtiyaçlar ve kaynaklar dikkate alınarak teknoloji transferinin desteklenmesi, ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi,

·         Bilgisayar destekli öğretim ve uzaktan öğretim yöntem ve materyallerinin desteklenmesi, ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi,

·         ISPRS öğrenci birliği çalışmalarının desteklenmesi, ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi,

·         Bölge kapasitesi geliştirme faaliyetlerinin başlatılması, ödüllendirilmesi ve desteklenmesi,

·         Bölgesel organizasyonlar ile ortak faaliyetlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi,

·         Yaz okulları, kurslar ve çalıştaylar için bölgesel ve yerel girişimlerin teşvik edilmesi ve desteklenmesi,

·         Eğitmen ve eğitim materyalleri sağlanması ve desteklenmesi,

·         Girişim, terfi, destek ve teşvik bölgeleri ve uluslararası yaz çalışma okulları veya seminerleri, atölyeleri ve öğreticilerin organize edilmesi.