4.Komisyon

Coğrafi Veri Tabanları ve Sayısal Haritacılık

Görevleri

·         Büyük hacimli,  konumsal-zamansal veritabanlarının gelişmesi, erişimi, yönetimi ve geri dönüşümü,

·         Konumsal veri altyapıları ve siber altyapıları,

·         Coğrafi veri tabanlarının, görüntü bazlı, nokta bulutlu ve çok kullanıcılı güncellenmesi,

·         Metaveri ve açık kaynak sayısal veri standartlarının dahil uzak veri kaynaklarına erişim,

·         Konum-tabanlı servisler, dinamik olgular ve hareketli nesneler de dahil olacak şekilde konumsal verinin web tabanlı erişimi, geri döünüşümü ve dağıtımı,

·         CBS bazlı değişiklik tespiti, veri toplama ve güncelleme maksatlı konumsal bilgi sistemleri ve görüntü analizlerinin entegrasyonu,

·         Dinamik konumsal bilgi sistemleri, konumsal veri revizyonu ve versiyonlama,

·         Afet yönetimi için hızlı harita üretimi,

·         Konumsal bilgi sistemleriyle kentsel ve mühendislik 3B modellerin arayüzü,

·         Sayısal topoğrafya ve kent modelleme ve görüntüleme,

·         Dünya dışı konumsal veritabanı ve konumsal bilgi sistemi,

·         Otomatik ve yarı otomatik sayısal harita üretimi ve coğrafi bilgi sistemleri için sistemlerin ve bileşenlerinin analizi,

·         Coğrafi bilgi üretimi ve güncellenmesi maksadıyla endüstri, hükümet ve sosyal ihtiyaçların analizi ve sistemlerin tasarımı.