3.Komisyon

Fotogrametrik Görüş ve Görüntü Analizi 

Görevleri

 • Ölçekten bağımsız olarak görüntü verisinin geometrik analizi için algoritmalar,
 • IR, SAR, IFSAR ve LİDAR’ın geometrik analizleri,
 • Çoklu algılayıcılı, çözünürlüklü, spektral aralıklı, hiperspektral ve zamanlı görüntülerden otomatik özellik ve nitelik çıkartma teknikleri ve yöntemleri,
 • Nesne tespit, tanıma, belirlenme ve yeniden kurgulama için görüntü anlama maksatlı temel araştırma,
 • Görüntü analizi işlemleri için üç boyutlu modelleme kavramları ve DEM üretiminin entegrasyonu,
 • Nesne tanıma maksatlı konumsal bilgi sistemi ve nesne modelleri entegrasyonu
 • Algılayıcı poz belirlenmesi (yardımcı bilgi dahil),
 • Projektif ve çok bakış açılı geometrisi,
 • Görüntü dizisi analizi,
 • Yöneltme işlemi içine detayları dahil eden algoritmalar,
 • Doğal ve insan yapısı nesnelerin konumsal, spektral ve zamansal özellikleri.