2.Komisyon

Coğrafi Veri İşleme ve Bilgi Sistemi Kuram ve Kavramları

Görevleri

  • Konumsal bilgi biliminin temelleri: konumsal-zamansal modelleme, konumsal veri yapıları, konumsal-zamansal veritabanı yapıları, konumsal-zamansal sorguma,
  • Konumsal analiz ve konumsal veri işleme,
  • Konumsal muhakeme ve konumsal karar destek sistemi,
  • Konumsal veri ve model kalitesi,
  • Alan bazlı ve nesne bazlı konumsal verinin toplanması, genelleştirilmesi, özetlenmesi ve sunulması,
  • Çok boyutlu konumsal verinin işlenmesi, analizi ve modellenmesi,
  • Heterojen konumsal bilgi sistemi ve sistem entegrasyonunun birlikte çalışabilirliği,
  • Heterojen konumsal bilginin semantik ve geometrik entegrasyonu,
  • Konumsal verinin iletişimi, dağıtımı ve görselleştirilmesi,
  • Konumsal veri ve bilgiler için coğrafi istatistik, bilgisayar grafikleri ve bulut hesaplamaları.