1.Komisyon

Algılayıcılar, Platformlar ve Görüntüleme

Görevleri

 • Veri toplama ve ön işleme,
 • Araçlardaki verinin ön işlemesi ve otonom sistemi,
 • Algılayıcı verileri ve yardımcı veri (zaman, konum, yöneltme vb.) sistemleri kaydı için sistem ve medya,
 • Görüntü teknolojileri ve veri transfer standartları,
 • Çeşitli görüntüleme algılayıcılarının diğer ilgili sistemlerle entegrasyonu,
 • Dünyayı gözlemlemek için sayısal hava ve uzay görevlerinin tasarım ve gerçekleştirilmesi,
 • Görüntüleme ve optik olmayan görüntüleme algılayıcılarının (optik, IR, SAR, IfSAR, LiDAR vb. dâhil) tasarımı, yapımı, özelliklerinin belirlenmesi ve montajı,
 • Aktif-pasif görüntüleme algılayıcı parametrelerinin tanım ve ölçülerinin standartlaştırılması,
 • Veri kalitesinin etkileyen geometrik ve radyometrik özellikler, kalite standartları ve faktörler,
 • Optik ve optik olmayan görüntüleme algılayıcılarının değerlendirilmesi, kalibrasyonu ve testleri (uçuş/yerinde, iç kalibrasyon ve test alanı dâhil),
 • Birleştirilmiş platform idaresi, navigasyonu, doğrudan yöneltmesi (konumlandırma ve yöneltme) ve birleştirilmiş algılayıcı yöneltmesi.