İletişim

Harita Genel Müdürülüğü

  Tıp Fakültesi Caddesi 06590 Cebeci/ANKARA

  0 312 595 22 72

   tufuab@hgk.msb.gov.tr